През последните години в историческата наука все по-ясно се говори за военните действия, които се водят между български и руски военни части по време на Първата световна война не само на добруджанския, но и на македонския фронт. Поради конюктурните особености на епохата преди 10 ноември 1989 г. в историческата наука  тази част от военната ни история умишлено се пропуска. Затова в наши дни успешните военни действия, които води българската армия срещу руската в хода на т.нар. Европейска война представляват особен интерес за нашето общество. Именно поради тази причина Ви представяме един откъс от книгата на Илия Мусаков „Бойна прослава на 5-и артилерийски полк“, чрез който в един кратък разказ е представен първият контакт на артилеристите от полка с русите. В това кратко изложение става напълно ясно, както казва автора, „…че легенгдата, с която те [русите] бяха приспивани, какво българите, щом видят само руския войник ще сложат оръжието си се оказа невярна. Огънят на 6-а батарея при Карелската чешма най-добре доказа това.“

Източник: Мусаков, Ил. Бойна прослава на 5-и артилерийски полк, С. 1941, с. 145 – 146