Определен брой можете да изтеглите, кликайки върху корицата в края на статията

Всяко научно учреждение трябва да има свое собствено място за публикуване. За Историческия факултет на Великотърновския университет това е списание „Епохи“.

Издателите му си поставят една основна цел, която са формулирали по следния начин – „Списание „Епохи“ има за своя основна цел да допринася за научното развитие в областта на историческото познание, като в същото време е стожер на спазването на общоприетите и според нас задължителни за науката етични правила и критерии.

Във връзка с това Редакционната колегия на списанието се е ангажирала с ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до ангажираните към издаването на сп. „Епохи“ страни: автори, рецензенти, гл. редактор и редакционна колегия, издател.“

От цитирания текст за читателя става ясно, че може да разчита на проверена и достоверна информация. По този начин той може да е спокоен, че преминава през листи и чете истината, която стъпва на сериозни проучвания.

В изданията ще забележите имената на доста от преподавателите в нашия университет и други, които също не са за пренебрегване. Това със сигурност придава още по-голяма стойност на списанието!

Четенето със сигурност си заслужава!