Време за четене 10 – 15  минути

Цялата публикация можете да прочетете в Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Единадесета студентска във ВТУ, том 8, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2022, с. 273 – 290.

         Генерал Никола Михов е една от влиятелните фигури участвали в политическите събития в България през Втората световна война, която съвсем нелогично остава обвита в мъгла от неизвестност по отношение на историческата наука. Това в никакъв случай не се дължи на липса на сведения за живота и делото на генерала. Според мен по-скоро е в следствие на марксистко-ленинската политическата конюнктура, която тегне над българската историческа наука в периода 1944 – 1989 г., а от части и до ден днешен.

        Целта на това изложение е да хвърли обективна светлина върху съдебния процес срещу ген. Никола Михов в рамките на Първи състав на Народния съд като разгледа публикуваните документи и спомените на съвременниците на историческите събития. В резултат авторът очаква да получи един правдив, съвременен и лишен от политическа преднамереност поглед върху събитията довели до смъртната присъда на ген. Михов, а по-късно (1996 г.) и до неговата реабилитация. В своето изложение без да претендирам за изчерпателност по проблема ще опитам да направя анализ на Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в Световната война срещу Съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, нейното допълнение и изменение и обвинителния акт по делото. Чрез сравнение ще опитам да открия до колко присъдата кореспондира с легитимните правни норми, процедури, обстоятелствата, доказателствата и фактите в изложението на защитата по отношение на ген. Никола Михов.

         Никола Михайлов Михов е роден на 29 ноември 1891 г. град Велико Търново. Той завършва ВНВУ на 21 септември 1911 г. като част от 31-ви випуск с чин подпоручик[1]. Въпреки, че в наши дни ген. Михов е повече познат на обществото като „регентът“, т.е. известен е с политическата си дейност. Службата на подпоручик Михов във войните за Национално обединение го превръща в участник в едни от най-паметните сражения на Българската армия. През Първата Балканска война подпоручик Никола Михов е батареен командир на 8-ма батарея от 3-то отделение на 5-ти артилерийски скорострелен полк[2]. През първия етап на Балканската война подпоручик Никола Михов участва в боевете при Селиолу, линията Люлебургас-Караагач и при неуспешната атака на Чаталджа[3]. През втория етап на войната батареята на подпоручик Никола Михов участва в превземането на Одринската крепост като се проявява при овладяването на фортовете Айджи Йолу и Айваз баба[4]. През Междусъюзническата война неговата батарея участва в боевете при връх Китка и Девебаир[5]. През ноември 1913 г. Никола Михов е произведен в чин поручик[6].

        Началото на Първата световна война заварва поручик Михов начело на 6-та батарея от 15-и артилерийски полк, който е част от артилерията на 4-та пехотна Преславска дивизия. На 1 септември 1916 г. започват военните действия срещу Румъния, в които поручик Никола Михов участва в превземането на крепостта Тутракан и боевете при Кубадин. През месец май 1917 г. Никола Михов е повишен в чин капитан. От юли 1917 г. до края на войната той е командир на батарея в 1-о конно артилерийско отделение [7].

           След края на Първата световна война капитан Никола Михов продължава своята военна кариера като заема различни длъжности. В периода 1918 – 1929 г. той последователно служи в 1-во конно артилерийско отделение, адютант в 4-ти артилерийски полк (в периода 1920 – 1938 г. официално се именува отделение), адютант към артилерийски отдел към министерство на войната, началник-секция в артилерийската инспекция. През този период Никола Михов последователно е произведен в чин майор (15 март 1923 г.), а малко по-късно в чин подполковник (1 април 1927 г.). В периода 1929 – 1932 г. е началник отдел в инженерната инспекция. На следващата година е назначен за командир на 7-ми артилерийски полк (до 1938 г. официално носи названието отделение). На 6 май 1933 г. е произведен в чин полковник, а начело на полка той остава до 1936 г.[8] В периода 1937 – 1941 г.[9] е началник на Военното на Негово Величество училище и през 1938 г. е произведен в чин генерал-майор.

Nikola Mihov
Снимка на ген. Никола Михов от албума на 57-и випуск от Военното на Н.В. училище.

***

          От 12 април до 11 август 1941 г. генералът е главнокомандващ на V армия, която има задача да заеме отстъпените от Третия райх територии в Македония.

Nikola Mihov
Пета българса армия начело с ген. Никола Михов влиза в Охрид, 1941 г.

На 11 август 1941 г. майор Никола Михов е назначен за главнокомандващ на Първа армия в София, а начело на 5-а армия застава ген. Бойдев. Търновецът остава на този пост до 11 април 1942 г., а на 1 януари 1942 г. е произведен в чин генерал-лейтенант. В началото на месец април 1942 г. са разкрити комунистически организации в Българската армия – 1-ви и 6-ти полк и в гарнизона в Сливен. За началник на следствието по инцидента е повикан именно ген. Никола Михов. Предвид настъпилите търкания в министерския съвет, военновременните проблеми в  стопанството и негативното отношение на Богдан Филов към невярващия в германската победа външен министър Иван Попов инцидентът се превръща в повод за промяна в кабинета. Още на 8 април монархът съобщава решението си за незабавна реконструкция на Богдан Филов и в следващите дни заедно с архитект Севов и Петър Габровски те подготвят новите кандидатури[10]. На 12 април 1942 г. реконструкцията на правителството на Богдан Филов е официално обявена. Начело на военното министерство на мястото на ген. Теодоси Даскалов е назначен ген. Никола Михов. Готовността, с която генералът се впуска в новото начинание личи от думите на Богдан Филов: „Последен дойде Михов, цял сияещ. Той беше вече приет от Царя. Обеща ми най-пълно и тясно сътрудничество и че щял да гледа на мене като на по-голям батю[11]. Но тези думи издават и фактът, че ген. Михов напълно съзнателно става част от едно правителство, в което решенията се взимат от Цар Борис III, а министрите играят ролята на съветници и най-вече изпълнители на неговата политика.

Nikola Mihov
Ген. Никола Михов начело на Пета армия в Охрид, 1941 г.

             След смъртта на Цар Борис III на 28 август 1943 г. България изпада в тежка и все по-задълбочаваща се криза. Проблемите, които стоят пред правителството на Богдан Филов са от всякакво естество – вътрешни, външни и финансови[12]. Но основният въпрос, който стои пред българското правителство е изборът на регенти за малолетния цар Симеон II. Конституцията изисква това да се случи чрез свикване на Велико народно събрание, но международната обстановка, в която се намира България и военните действия притесняват правителството. За да разреши този въпрос Богдан Филов организира консултации с партийните лидери – Никола Мушанов, Атанас Буров, Петко Стайнов, Димитър Гичев, Константин Муравиев, Никола Петков, Кръстю Пастухов, Кимон Георгиев и др. Въпреки че легалната опозиция настоява да се спази конституцията, правителството взима решение избора на регенти да се направи от XXV ОНС. На 9 септември 1943 г. Народното събрание избира за регенти Богдан Филов, княз Кирил Преславски и ген. Никола Михов. Ген. Михов остава на тази длъжност точно една година – след преврата на 9 септември 1944 г. тримата регенти са арестувани и изпратени на разпити в СССР[13]. На 6 октомври 1944 г. е обнародвана в държавен вестник Наредба-закон за съдене от Народен съд. На 20 декември 1944 г. се състои първото заседание на Първи състав на Народния съд, който привлича като обвиняем ген. Никола Михов.

Регентите професор Богдан Филов, генерал-лейтенант Никола Михов и княз Кирил след полагане на клетвата, с царица Йоанна. София, 11 септември 1943 г.

***