Адолф Хитлер и германското разузнаване – Абвер

На 30 януари 1933 г. за канцлер на Германия е назначен Адолф Хитлер, лидер на Националсоциалистическата германска работническа партия. Една от предпоставките тази партия да стане водеща е именно нейният ревизионизъм по отношение на Версайската система от договори и техните ограничения. За кратко време, правителството на Хитлер успява да разруши „оковите“ от Версайския договор, насочени към военното дело и на 16 март 1935 г. да обяви, че са създадени новите германски войски. Като участник в Първата световна война, през 20-те години Хитлер ще посочи в „Моята борба“ една от основните грешки на Кайзеровата армия, довела до нейния разгром във войната, а именно липсата на добре развито военно разузнаване. Той изключително високо оценява дейността на разузнаването, както в мирно време, така и по време на война. Затова, едно от първите неща, които Националсоциалистическата германска работническа партия (НСГРП) прави по отношение на армията е създаването на добро военно разузнаване (Абвер).

Резултат с изображение за вилхелм канарис
Вилхелм Канарис

 

Абверът е създаден на 1 януари 1935 г., като начело застава адмирал Вилхелм Канарис. Хитлер и Канарис се познават от по-рано, като се провеждани няколко срещи, на които е решено Канарис да оглави Абверът и да работи в сътрудничество със СД (службата за сигурност към СС, ръководена от Райнхард Хайдрих).1 От март Канарис започва изграждането на разузнавателна служба с пет секции:

 

Резултат с изображение за leopold burkner abwher
Леополд Бюркнер

I секция – Таен шпионаж в чужбина (полк. Ханс Пикенброк);

II секция – Саботаж (майор Хелмут Гроскурт);

III секция – Контрашпионаж (майор Рудолф Балмер);

Секция „Чужбина“ – адмирал Леополд Бюркнер и

Секция „Z“ – майор Ханс Остер.2

Агентите пращани в други държави са прикривани под имена на търговски фирми, изпълнителни комитети и др. Тактиката е Абверът да си сътрундичи със служби от други страни, в които действа, като Унгария, Италия и т.н.

 

Внедряване на Абвера в България

През 30-те години България все повече започва да се свързва икономически, културно и политически с Третия райх. На територията на Царството съществува отдавна служба подчинена на Йоахим фон Рибентроп (бюро Рибентроп), чиято цел е да разпространява германската култура сред българските среди. България започва да става обект на наблюдение от страна на Райха. С началото на войната, английските агенти започват активна дейност из Царството, което налага Абвера да се заеме с по-активна работа.3

Резултат с изображение за otto wagner abwehr
Ото Вагнер (от дясно) и вътрешният министър Петър Габровски (от ляво)

Канарис изготвя план специално за България и Балканите. В началото на март 1940 г. в София, под прикритието на съветник по стопанските въпроси, пристига майор Ото Вагнер – разузнавач на Абвера, придобил прозвището д-р Делиус. Задачата на Вагнер е да изгради структура на Абвера в България, поради наличието на съветско посолство с „раздут персонал“, английски служби и поради водената от страна политика насочена към Райха.4 С тактичност, широк бюджет и ведрост, д-р Вагнер бързо намира прием сред висшите кръгове в България, които му отварят врати към най-разнообразни сфери: политически, икономически, културни, банкови, полицейски, диломатически и др. Следвайки инструкциите на Канарис, д-р Вагнер изгражда структурите си из България, като в неутрална страна, като влиза в контакт с шефа на българското военно разузнаване (РО) полковник Никола Костов. Постепенно щабът на Абвера, който се разполага в сграда на бул.“ Патриарх Евтимий“ 57 в София, се разширява в шифровчици и други различни специалисти, откриват се резидентури и „метеорологически станции“ (радиоцентрали) във Варна, Бургас, Харманли, Пловдив, Свиленград и Кавала.5

Резултат с изображение за Фридрих Панцингер
Фридрих Панцингер

Разширява се германкото присъствие в българската полиция. В началото на 1940 г. началникът на полицията полк. Пантев отива на посещение в Берлин. Неговата цел е да изгради полицията по германските образец и поисква инструктори директно от там в страната. Служители на СД доставят в България съвременно техническо оборудване и оръжие. Абверът спомага и за установяването на служби на РСХА (Главно управление Имперска сигурност) и по-точно на VI отдел, воден от Валтер Шеленберг. През лятото на 1940 г. в София е акредитирано полицейско аташе – щурмбанфюрер Фридрих Панцингер.6 Така службите за сигурност и разузнаване на Третия райх навлизат в България и започват своята дейност.

Антикомунистическа и шпионска дейност на Абвера в България

Никола Гешев

След нападението на Третия райх в СССР (22 юни 1941 г.), Абверът в България започва широкомащабна антикомунистическа, политическа и друг вид дейност. Д-р Вагнер завързва тясно сътрудничество и с началникът на отдел „А“ към Дирекция на полицията Никола Гешев.7 Няколко са успехите на Абверът в България, като неутрализирането на бойни групи на БКП, както и на разузнавателни такива в полза на Съветския съюз. „Групата на Август“ е разбита с общите услилия на Абвера и българската полиция през 1942 г., голям „удар“ се оказва и арестът на Александър Пеев (Боевой) – резидент на НКВД и на генерал Никифор Никифоров.8

Политическият елит също попада под наблюдението на Абвера. В докумнети към СД има сведения за политици, министри, дори и за цар Борис III. Д-р Вагнер успява да уреди среща на адмирал Канарис с царя. Водачът на Абверът пристига в България на 22 юли 1943 г., срещата се състои в Двореца в София. След разговора, Канарис изготвя доклад до фелдмаршал Кайтел с цел информирането на Вермахта за състоянието на българо-германското сътрудничество и връзки. В този доклад е посочена позицията на царя спрямо политиката на Райха и водената война. Според Канарис, българското правителство стои „твърдо зад Райха“.9

Резултат с изображение за Шеленберг
Валтер Шеленберг

В немските архиви се пазят множество документи относно цар Борис III изготвяни от СД, Абвера и Гестапо. Валтер Шеленберг има множество информация и за Ванче Михайлов и ВМРО по време на войната.10 Според показанията след 1944 г. на германския аташе в България Адолф Хайнц – Бекерле, СД ръководено от Франц Обермайер, в сътрундичвество с д-р Вагнер е вършило „голяма работа“. СД събира политическа информация. В началото на 1944 г. по заповед на Химлер за България е създадена специална структура, водена от офицер от СС (името не е известно), чиято цел е да бъде близо до националистическите кръгове и организации в Царството.11 Бекерле дава сведения и затова, че тази структура подготвя независимостта на Македония начело с Ванче Михайлов и убедени български националисти. Както знаем, обаче този проект се проваля, поради настъпването на Червената армия към България.12

Септември 1944 – Абверът напуска България

По време на англо-американските бомбардировки над София, д-р Вагнер премества щаба си в Самоков. Там той мести със себе си и целия архив на Абвера в България. При настъплението на Червената армия, започва масови съкращения в своята структура. Получава заовед от Берлин да се готви да напусне България всеки момент. Още през юли 1944 г., д-р Вагнер изготвя докумнет към РО, в който посочва мотивите си за „разпускане“ на персонала на Абвера и за бъдещото му често отсъствие.13 На 4 срещу 5 септемви 1944 г., Ото Вагнер напуска България с целия си архив и заминава за Райха. Дейността на военното германско разузнаване в България приключва.14

  Темата за дейността на Абвера в България не е разработвана достатъчно в нашата историография. Мисля, че все пак идва момента, в който част от това минало ще бъде показано на бял свят и в бъдещи трудове ще бъде проучено основно от българските историци.

Използвана литература:

1Вътев, М., Дипломна работа на тема : „Въоръжените сили на Третия райх“, с. 22, 2014

2Пак там, с. 23

3Златарски, В., Райхът и Царството, София, Авангард Прима, 2014, с. 375

4Пак там, с. 375

5пак там

6пак там

7Недев, Н., Тайната война, София, Народна младеж, 1984, с. 76

8Пак там

9Politisches Archiv des Auswartigen Amts, Buro des Staatssekretars, Bulgarien, Bd. 5, Bl. 173987 – 173990

10Шеленберг, В., Лабиринт, София, Атика, 2007

11Протокол от разпит на Адолф Хайнц – Бекерле, с. 6-7

12Пак там

13Гочев, Г., Бюро „д-р Делиус“, София, Народна култура, 1969, с. 322

14Пак там, с. 324