Партньори

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Сдружение Отечество

Регионална библиотека „П.Р. Славейков“
Сдружение „Ловчанци“