Както вече Ви споменахме Историограф е партньор на VII Мартенски студентски четения в Историческия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ . По традиция като студенти по История нашият екипи е редовен участник на четенията, а в някои от предходните издания сме участвали и като организатори на форума. Смея да твърдя, че голяма част от творческите си умения нашият екип придоби именно благодарение на форума Мартенски студентски четения, неговите организатори и научни ръководители. Но да спрем до тук с нашите впечатления, защото този материал не е за тях. Днес ще Ви запознаем с младите организатори на VII Мартенски студентски четения. Те ще Ви разкажат как виждат този младежки форум през техните очи, а за тези, които тепърва чуват за него да разберат защо е важно да участват или поне да го посетят.

Каква е целта, която стои пред Мартенските студентски четения?

Теодора Желева

Основната цел на форума е да провокира интереса на студентите за научна изследователска дейност, да създаде пространство за диалог и приемственост между представителите на академичните среди и „влизащите“ в тях бъдещите специалисти. Стремежът е да се разширява кръга на изследователите, да се поставят значими акценти като теми, да се дебатира и дискутира и да се трупа практически опит за представяне пред аудитория.

В кои области на познанието са концентрирани темите?

Симеон Антонов

Мартенските студентски четения се фокусират върху различни области на хуманитаристиката, преди всичко история и археология, география, културен туризъм и др. Традиционно най-много участници представят доклади на историческа тематика, обхващащи всички периоди от историята на човечеството – от Античността до съвремието.

Кой може да се включи във форума?

Светослав Георгиев 

Участие в този форум могат да вземат студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от всички университети в страната и чужбина. От миналата година „Мартенски студентски четения“ излезе и на международната сцена, като сред участниците имаше студенти от Тверския държавен университет, Русия.

Драгомир Георгиев

Според мен четенията трябва да бъдат отворени както за студенти, докторанти и прохождащи в научната сфера учени, така и за вече утвърдени специалисти с доказани възможности и авторитет. Досегът на по-младите колеги с по-старото поколение ще даде възможност за натрупване на безценен опит, който за самите тях в бъдеще ще се окаже ключов в тяхното научно развитие.

Какви са Вашите впечатления от досегашните издания?

Николай Койчев 

Аз имах удоволствието да участвам само на Шестите четения от изминалата 2016 г., но усилено се готвя и за тазгодишното издание. Този студентски форум ми вдъхна увереност и ме дари с ценна и любопитна информация, която едва ли бих получил, ако не бях участвал. За всеки млад историк е важно да взема участие в подобни студентски инициативи, защото ползите не са единствено за него самия, но и за цялото общество, Движещата сила на всяка общност е нейната култура, а тя не се купува с пари – тя се изгражда именно на подобни мероприятия.

Какво можем да очакваме от Мартенските студентски четения в бъдеще?

Светослав Георгиев

Това, което винаги сме правили – да даваме поле за изява на младите историци, да подкрепяме тяхното развитие. Работата на екипа не свършва само с организацията и провеждането на форума, напротив – това е най-лесната част. След края на конференцията участниците изпращат своите статии, които стават част от специален сборник „Мартенски студентски четения“. Вече издадохме 3 тома, а в бъдеще… надявам се да са още много!