Автори – old

Теодора Йорданова е горда възпитаничка на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в град Плевен. Понастоящем е студентка във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Културен туризъм“. Интересува се предимно от Средновековна история на България и в частност владетелите от Второто българско царство. В свободното си време обича да изучава българските народни обичаи и носии характерни за различните райони на България. Една от бъдещите й цели е преподавателската дейност, защото смята, че градежът на едно по-добро общество започва от най-малката и значима негова частица, а именно децата.

Петя Павлова е родена през 1994г., в град Перник. Завършила е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, а сега следва „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ в СУ “Св. Климент Охридски“. Специален интерес за нея представляват междуетническите конфликти на Балканите. Обича да пътува и събира информация за недвижимото културно наследство в България и чужбина.

Симеон Кулиш е роден през 1986 г. в гр. Варна. Той е бакалавър по История в ШУ „Епископ Константин Преславски” и магистър „Балканите и международните отношения през XIX-XX в.” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В момента е докторант по „Съвременна българска история” в ШУ. Интересува се от политика и международни отношения. Автор е на над 20 научни статии. Симеон е и един от съставителите на специализираното историческо списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”.

Светослав Георгиев е роден през „лудото футболно лято“ на 1994 г. в град Добрич, сърцето на Златна Добруджа. В момента учи в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност История. Неговите интереси са насочени в посока българското средновековно минало, както и към малкопознати личности и събития от близкото и далечното ни минало, които могат да ни послужат за пример днес. Вярва в това, че историята не е само суха фактология – низ от дати, събития и личности. За него тя е емоция, която успешно предадена нататък е гарант за нашето бъдеще, защото само ако сведем глави пред величието и трагедията на миналото можем да видим бъдещето в краката си.

Елвира Николова

„Моята младост принадлежи на Отечеството ми, паша ефенди, и ако ми е мъчно, то е за това, че бесилката ще ми отнеме възможността да се боря за свободата му против вашата омразна, тиранична власт. Нашата кръв ще обагри пътя към свободата и над измъчената ни родина ще изгрее слънцето на българската правда.“ Тодор Каблешков

Борислава Петрова е родена през 1984г. в град Карлово, през 2006 г. завършва бакалавърската си степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има завършени магистърска степен „Медии и реклама“ и „Музеология“ , отново във Велико Търново. От началото на 2014 г. работи като уредник в къща музей „ Иван Вазов“- Сопот и отговаря за Етнографския център в града. Интересите й са в областта на етнологията и музеологията.  Докторант е по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Илиян Карабойчев е студент в ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност Български език и история. Роден e на 14.02.1997г. в гр. Пловдив. Интересите му в областта на историята са предимно в българската история и най-вече историята на Стария свят, където важно място заема Древен Египет. Целта му е бъдеща преподавателска дейност, в която да разкрия загадките на Стария свят и да покажа величието на България пред света, като част от историята на този Стар свят.