Град Черноморец има дълга история, която вече може да бъде разказана пред посетителите на града! Побързайте да се запознаете ретроспективно с историята на града през епохите и с музейната експозиция, прочитайки тази статия!

Град Черноморец е разположен на южния бряг на Бургаския залив, на 24 км. югоизточно от гр. Бургас и на 9 км. от гр. Созопол. Намира се върху живописен полуостров, носещ святото име – „Свети Никола“(местният покровител на града и неговите жители).


Районът в Праисторията

Първите археологически проучвания в района са проведени през 2008 – 2009 г. при праисторическа селищна могила в м. „Аклади“ и м. „Гармица“. Те доказват, че районът е заселен в епохата на късния неолит (5400-5200 г. пр. Хр.), ранен и късен халколит (V хил.пр.Хр.). Открит е и некропол от раннобронзовата епоха (III хил.пр.Хр.).

Каменни котви от II – I хил. пр. Хр.

Важно значение имат полиметалните руди и медни шила от епохата на халколита, открити в ритуални ями. Това е свидетелство, че в района на града е съществувал един от най-ранните металургични центрове в Европа. През ранножелязната епоха (края на II хи.хил.пр.Хр. – нач.на I хил.пр.Хр.) районът е населяван от тракийското племе – „скирмияни“, споменати от Херодот като обитатели на Странджанското крайбрежие .


Районът през Античността

Районът със своето стратегическо и благоприятно разположение и меднорудни находища привлича и древните елини от Милет и Фокея, които през 611 г.пр.Хр. се заселват на Созополският полуостров като полагат основите на полиса Аполония Понтика – втората най-стара колония в Черно море. Според трудовете на Плиний Стари и Стефан Византийски, първоначално гръцките колонисти се заселват на п-в „Атия“, където основават селището „Антея“.

Сред интересните и редки експонати, открити на п-в „Атия“ са мраморната статуя на курос – млад мъж. Тя е датирана за края на VI в.пр.Хр. – нач. на V в.пр.Хр. Статуята участва в изложбата „Епопея на тракийските царе„ в Лувъра. Открити са и медните стрели – монети, които се пренасят като религиозен дар в чест на бог Аполон.

През втората половина на VI в.пр.Хр. и началото на V в.пр.Хр. аполонийци създават и сателитни селища в района – част от територията на Аполония Понтика. Такова селище има при п-в „Хрисосотира“. Това е потънало селище, залято от водите на Черно море и разкрито от археолозите през 2013 г.

През I в.пр.Хр. районът е завладян от римляните. Свидетелство за живота през римският период е откритият бронзов ас с изображение на лицевата страна. Изображението е бюст на императрица и монета на императрица Фаустина Млада (146 -157 г.).

Оловни щокове III в.пр.Хр – III в.сл.Хр

Поради зачестилите варварски нашествия в края на Vв.сл.Хр. в северозападната и югоизточната част на п-в „Свети Никола“ при н. „Акин“ е разкрита югоизточната крепостна стена с вис. – 4 м. От нея са съхранени правоъгълен бастион и пиластър.


Районът през Средновековието

През 2014 г. – 2015 г. при теренни археологически проучвания, в източната част на гр. Черноморец е разкрита втората ранновизантийска и Средновековна крепост, разположена на 65 дка площ.

През VIв.сл.Хр. районът е нападнат от авари и славяни като свидетелство за това е  откритата монета на император Ираклий, датирана за 614 г. сл.Хр. Открита също е и бронзовата палчеста фибула – част от облеклото на славяните. Подробни данни за ранносредновековната история на града липсват.

Средновековна шарапана

Относно късносредновековната история на града съществуват сведения в богослужебни приписки и документи от XIV в., XV в., XVIв., XVIIв. и XVIIIв.

Според мнението на някои учени на п-в „Хрисосотира“ през XIIв. – XVв. е основано селището „Свети Никола“, което било разположено близо до средновековния манастир „Свети Никола – помощник на бедните“. Според мнението на някои учени манастирът се намира върху основите на настоящият храм „Свети Никола“, построен през 1858 г. Свидетелство за историята на манастира е откритият през 2012 г. железен процесиен кръст, който днес може да бъде видян вграден в камбанарията на храма.


Районът през XV – XX в.

Относно късносредновековната история на града съществуват различни хипотези. Според изследванията на Георги Чернев (първият учител в селото) през 80-те г. на XVII в. на 200 м. от църквата „Свети Никола“, при чифлика на гръцкият земевладелец Николаки Папакопоолу, се заселват 20 семейства. Те би натоварени на 10 волски коли, които се преселват от съседните селища – Атия, Отманлий, Ченгене скеля и с. Росен.

След години на тежък физически труд и съпротива  срещу опитите за асимилация от страна на гръцката църква, тези силни и непоклатими българи успяват да извоюват своята свобода и основават селището с име „Свети Никола“. Името „Свети Никола“ Черноморец запазва до 1951 г. Всичко за историята на града, можете да научите в новооткритата музейна експозиция „Свети Никола„, гр.Черноморец.


Музейна експозиция „Свети Никола“

Музейна експозиция „Свети Никола“ е изградена през 2014 г. по Европейска програма „Интеграция и диверсификация на културно – историческото наследство и туристическият продукт“. Състои се от 2 експозиционни зали.

На първия етаж е представена археологическата експозиция „Черноморец – хилядолетното начало„, в която можете да се запознаете с интересни и ценни находки – каменни и костени оръдия на труда, култова глинена пластика, битова керамика, които са характерни за епохата на късният неолит (края на VI хил.пр.Хр.), халколита и раннобронзовата епоха (III хил.пр.).

Сред ценните и редки експонати, които ще пробудят вашият интерес са глинената потта за топене на метал, открита в яма от втората половина на V хил.пр.Хр. и медният слитък от VI хил.пр. Хр., свидетелстващи за един от основните поминъци в района от най-дълбока древност до нашето съвремие – добивът, обработката и търговията с медна руда.

Свидетелство за интензивния начин на живот ни дават представените в музейна експозиция ценни образци от керамични изделия, внесени от малоазийските и северноафриканските грънчарски центрове (V-VI в.).

За любителите на морската култура, можете да се насладите на дървените макети на кораби, а именно – финикийски, древногръцки боен кораб –  „триера“, „дракар“ и средновековен кораб.

Макети на кораби

На вторият етаж е представена етнографската експозиция – „Бит и култура на населението от Крайбрежна Странджа„, в която ще се насладите на изкусно изработеното празнично мъжко и женско облекло, носено от първите заселници на съвременния град Черноморец, заселени през 80-те г.

Интересен експонат, отразяващ поминъка на населението на трите етнографски групи – „рупци“, „тронки“ и „загорци“ е диканята – дървен уред за вършеене на зърно, използван до 50.г. на XX в.

Музейната експозиция е на леснодостъпно място , разположена близост до центъра на града , на ул. „Байкал № 6„.


Крепостта „Акра“

Освен музейната експозиция можете да разгледате и останките от ранновизантийска крепост „Акра“. Тя е разположена на 1.7км. северозападно от гр. Черноморец при н.“Акин“, както и да почувствате силата от чудотворната икона на Св. Николай Чудотворец – местен покровител на града и неговите жители, посещавайки местния храм „Свети Николай Чудотворец“.