За къщата музей „Иван Вазов“ в Сопот

Къща музей „Иван  Вазов“ в Сопот е паметник на културата от национално значение. От 2014 г. музеят стопанисва още три културно-исторически обекта в града на Вазов – Девическото (Радино) училище, Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ“ и Дядо Стояновата воденица. Голяма част от дейността на музея заемат различните образователни програми и инициативи, целящи да възпитат у подрастващото поколение родолюбие, трудолюбие и благочестие.

Сред целите на музея са постигане на приемственост между поколенията; популяризиране на българските литература и традиции като част от световното културно наследство; възраждане, съживяване и съхраняване на занаяти и традиции в град Сопот; популяризиране на музейната институция сред учениците.


Насоки в развитието на съвременните музеи, които къщата музей „Иван Взов“ следва!

Връзката училище – музей е много динамична и  постоянно развиваща се. Музейната педагогика е приоритет за съвременните музеи. Модерният музей е този, който стикова стандартите на сериозния образователен процес със специфичния музеен език и неговите неизчерпаеми възможности да стимулира творчество в свободна обстановка, като свободен личностен избор и под форма на забавление.

Къща музей „Иван Вазов“ залага на образователните програми като на средство, повишаващо авторитета на институцията и променящо закостенели представи. Екипът на музея се стреми да превърне музейните обекти в Сопот в полезно и достъпно място, което дава възможности за по-добро усвояване на учебния материал, за разширяване на кръгозора, за информирано поведение в социална среда, а също и за забавление.

Музеите не са образователни институции от класически тип. Преди всичко те са специфични публични институции с главна мисия грижата за опазване на културното наследство. Точно това им дава многообразни възможности за развиване на собствен образователен потенциал, предназначен за разнообразна по профил и интереси музейна публика.

Музеите имат свободата да избират собствена тематика за образователната програма, да използват пряко специфичните музейни средства, да осъществяват образователен процес в извънучилищни условия, да онагледяват или „разиграват“ образователни ситуации и т.н. Тези предимства, и особено незадължителният и неформален характер, даващ право на избор на публиката, прави музеите привлекателни и търсени като съвременно културно пространство с цел обучение.


Образованието в музея

Образованието в музея допълва и разширява познанията на учащите се, обогатява естетическите им усещания и творческите заложби. То е свързано с културно-историческото наследство, въздейства и работи за отношение към историята, националната идентичност, културните ценности; помага за изграждането на родова памет и отношение към роден край; възпитава толерантно отношение към различието, независимо дали се отнася за етноси, религии, съсловия или възрасти. Това се случва чрез общуване с експонати, с помощни музейни материали и с участието на музейните специалисти. На преден план излиза ролята на музейния педагог – предизвикателствата са големи, очакванията към него от страна на публиката – също. В музея на Вазов длъжността „музеен педагог“ съществува от няколко месеца.

Подготвените уроци за ученици са съвместен продукт на музейни специалисти и педагози. Връзката с представителите на училището е устойчива и многопосочна. Сред интересните образователни инициативи на къщата музей в Сопот са „Снимка за споменъ”, „Сцени от Вазов“ – флашмоб на ученици от СУ „Иван Вазов”, гр. Сопот, както и организираната занимателна томбола „Страници от миналото”.

Чести са и откритите уроци по родолюбие не само в музея, но и във всички обекти в града на Вазов. Те се простират и извън пределите на страната ни. По покана на г-жа Ева Иванова – директор и издател на „Българският вестник” в Кипър, се осъществи съвместната инициатива на вестника и Къща музей „Иван Вазов” в Сопот „Урок по родолюбие за малки и големи”.


Как се отбелязва големият празник 1-ви ноември

Специално за 1 ноември екипът на музея предлага образователната инициатива „Ден на народните будители“. Програмата, насочена към ученици на възраст 7–10 години, цели усвояване на знания за народните будители, за новобългарското училище и ролята му през Възраждането. Провежда се в рамките на два учебни часа в Радиното (Девическо) училище в гр. Сопот.

Часът се открива с химна на народните будители. Музейните специалисти, облечени във възрожденски облекла, провеждат обучение по възрожденска грамотност и правопис, включващо писане на пясък, писане на дъски с калем и като трети етап – с мастило и перо. Създаден е клип за народните будители, просветното дело и методите на обучение през Възраждането, който учениците гледат преди началото на урока.

За четвъртокласниците се организира забавно-образователна игра „Пъзел”. Участниците са разделени на три отбора от по шест деца. Снимки на трима народни будители (Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Неделя Петкова) са разделени на части и скрити в училището. Целта е всеки отбор да намери и сглоби пръв снимката на съответния будител, която е получена чрез жребий. Мероприятието завършва с изпълнение на стихове и възрожденски песни. По време на втория учебен час се провежда викторина и се проверява степента на наученото. Втората задача е направата на картина/колаж на тема: „Народните будители и аз”.


кръжок „Млад екскурзовод“, викторини и конкурси в музея

От 2013 г. в музея действа и кръжок „Млад екскурзовод” с две групи ученици – от начален и от прогимназиален курс. Идеята на кръжока е запознаване на подрастващите с дейността на музейните работници и възможност учениците да се изявяват като екскурзоводи. Курсът завършва с раздаване на дипломи и екскурзия.

В музея се организират и множество викторини и конкурси за учениците. През 2014 г. къща музей реализира своята идея за национален ученически конкурс. В конкурса, озаглавен „Вазовата България“ участват деца от различни краища на България. С творческите си изяви пред журито на музея те доказват, че българският дух е жив.

Конкурсът се радва на голяма популярност. В него децата на България и българчетата, живеещи извън пределите на родината, имат възможност да се изявяват без да бъдат ограничавани само в едно направление. Целта на конкурса е да засили интереса на младото поколение към творчеството на Иван Вазов, да обогати познанието за историческите личности и приноса им в развитието на България, да засили патриотичното възпитание, както и да популяризира и повиши нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографията.