петък, февруари 23, 2024
През последните години в историческата наука все по-ясно се говори за военните действия, които се водят между български и руски военни части по време на Първата световна война не само на добруджанския, но и на македонския фронт. Поради конюктурните особености на епохата преди 10 ноември 1989 г. в историческата наука  тази част от военната ни история умишлено се пропуска....
Време за четене 10 - 15  минути Цялата публикация можете да прочетете в Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Единадесета студентска във ВТУ, том 8, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново, 2022, с. 273 - 290.          Генерал Никола Михов е една от влиятелните фигури участвали в политическите събития в България през Втората световна...
Заглавна картина на публикацията: lostbulgaria.com         Време за четене 15 - 20 минути        Както се вижда от заглавието, в този текст ще се говори за българските дипломати, които преломният за новата ни история м. септември 1944 г. заварва като легитимни представители на Царството България в отношенията му с другите държави, а към края на условно обозначения...
         Темата за участието на България във Втората световна война винаги предизвиква полемика и особени тълкувания относно нейния статут през различните етапи на конфликта. Твърдението, че България е невоюващ съюзник на държавите от Оста е широко понятие, което може да се възприеме, но само след някои съществени пояснения относно боевете на българската армия с партизаните в...
   Въпреки, че са изминали вече седемдесет и девет години от края на Втората световна война, белите петна по неизвестни факти и събития все още стоят. Именно това е задачата на днешното поколение историци – да открива, изследва и публикува забравени или недотам известни факти свързани с миналото на Европа и България. Едно такова „бяло петно“ в българската история...
Време за четене: 10 - 15 минути Народният съд е събирателно название за процесите, проведени в България от края на 1944 до пролетта на 1945 г. срещу български официални лица и граждани, обявени от ОФ власт за „изменници, вредители, народни предатели” и по комунистическа дефиниция - виновници за „народната катастрофа”. Народният съд в историографията Десетки години след 1945 г., когато народният съд...