Как да анализираме гравюра:

Когато искаме да разберем какво ни казва определено изображение, ние трябва много добре да го анализираме! 

Веднага възниква въпросътКак да направим този анализ задълбочено?

Следвайки стъпките, които ще видите тук, вие ще можете да направите един завършен анализ на гравюра в часовете по история! 


Процесът преминава през три основни стъпки:

 • Описание
 • Изследване
 • Тълкуване

Опиши:

 • Опиши първото си впечатление от картината.
 • Установи какво прави особено впечатление в нея.
 • Посочи подробности, които можеш да разпознаеш – (личности, предмети, сгради и пр.)

Изследвай:

 • Открий кои личности са в центъра и кои – в периферията.
 • Опиши с какво се занимават.
 • Изследвай формата на изображението. Обърни внимание на стиловите средства като големина, облекло, подреждане на персонажите и предметите.
 • Помисли кои елементи от картината представляват символи или се разбират символично.
 • Потърси текстове или имена и ги дешифрирай.

Тълкувай:

 • Открий за какво събитие би могла да се отнася гравюрата.
 • Помисли как художникът е оценил събитието и кои личности е искал да засегне със своето изображение.

Опитай още сега:

Условие:  Следвайки алгоритъма, направи анализ на зададената гравюра!

ЗАБЕЛЕЖИ: Задължително първо опитай сам. След това отиди на втора страница, за да видиш едно предложение!