Цели и визия

Визия:

Историограф си поставя за цел да се превърне в най-голямата независима организация, която дава поле за изява на млади автори, подпомага родолюбиви инициативи и дейности свързани с опазване на културно-историческото наследство, развитие на историческото образование в училищата и университетите.

Цели:

  1. Професионално представяне на българската история и световни събития, които оказват влияние върху съдбините на българската държава.

2. Организиране на конференции с цел подпомагане на млади автори и развитие на идеи за преподаване на история в образователната система.

3. Сътрудничество с други родолюбиви организации и обществени институции, развиващи дейности в сферата на културно-историческото наследство, образованието и науката – сдружения, клубове, читалища, библиотеки, училища, университети и д.р.

4. Организиране на доброволчески инициативи – почистване и поддръжка на паметници, исторически местности, културно-историческо наследство, благотворителни кампании и т.н.

5. Публицистична дейност – издаване на списание, сборници на исторически и образователни теми.